• Nama Pengajar: Yi Li Tan

  Modul: eUsahawan Fundamental by Coach Niel Tan Yi Li (TB302)_261123

  Penerangan Modul: 
  💎 Discover the Power of 21st-Century Social Media Marketing, Digital Marketing & Artificial Intelligence.

  🚨 FB, WhatsApp, TikTok, AI, Livestreaming, SEO, Insta, copywriting, eCommerce & Sales.

  Lokasi: Offline | Physical | Persatuan Alumni Sekolah Hua Lian (TPG)
  Jumlah Kerusi: 45/60

  Waktu Masa Modul Bermula: 09:00 - 17:00

  Tarikh Modul Bermula: 2023-11-26

  Tarikh Modul Habis: 2023-11-26

Copyright ©2023 Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd. All Rights Reserved