• Nama Pengajar: Yi Li Tan

  Modul: eUsahawan Fundamental by Coach Niel Tan Yi Li (TB302)_260823

  Penerangan Modul: eUsahawan Fundamental by Coach Niel Tan Yi Li (TB302)_260823

  Jenis Modul: Fundamental

  Lokasi: Online Zoom

  Jumlah Kerusi: 48/60

  Waktu Masa Modul Bermula: 09:00 - 17:00

  Tarikh Modul Bermula: 2023-08-26

  Tarikh Modul Habis: 2023-08-26

Copyright ©2023 Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd. All Rights Reserved